Memur Yol Harcırahı Hesaplama, Memur Yollukları Nasıl Hesaplanır


Memurların en büyük dertlerinden biride taşınma derdidir. Polisi , Öğretmeni, Sağlık Çalışanı vb. hepsinin ayrı ayrı dertleri sıkıntıları olmakla birlikte hepsinin ortak sorunu bir yerden başka bir yere tayin olmak ve düzenini sil baştan yeniden kurmaktır... İşte tam bu noktada hepsinin uğraşacağı asıl konu kendilerine verilecek olan yol harcırahı nam-ı diğer yolluk parasıdır. Daha memuriyetlerinin ilk başlangıcında bile bu kavramla tanışırlar...

Peki nasıl hesaplanır bu yol harcırahı, formülü nasıldır? Aslında formülü var ama rakamlar ücretler sürekli değiştiği için kesin biiir bedel yok, biz formülü verelim siz hesabınızı ona göre yapın...

Öncelikle bu formülü düzenleyen yasa şu şekilde :

"Yurt içinde yer değiştirme masrafı başlığı altında 6245  sayılı Harcırah Kanunun 45.maddesinde  (Değişik madde: 11/12/1981 – 2562/19 md.)

Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

Olarak hesaplanır."

Yani :

Memur kendisi için =Yurt içi gündelik X 20

Harcıraha müstehak aile fertleri her biri için =Yurt içi gündelik X 10 (üst sınır 40 kat)

Her kilometre veya denizmili için =Yurt içi gündelik X %5 x kilometre veya denizmili


Yapmanız gereken maaşınızı hesaplayan kişilerden, mutemetliklerden güncel Yurt içi gündelik ücretlerini öğrenmenizdir...

2011 ve 2012 ücretleri aşağıdaki gibi...

Anahtar Kelimeler : Memur Yol Harcırahı Hesaplama, Memurlar Yol Harcırahı Hesaplama, Memurların Yol Harcırahları, Memurların Yollukları, Memurların Yollukları Nasıl Hesaplanır, 2012 Memurlar Ne Kadar Yolluk Alıyor, Memurların Yolluk Ücretleri Ne kadar, memur yolluğu nasıl hesaplanır, memur yollukları nasıl hesaplanır, memur yolluğu hesaplama 2012