Zıt Anlamlı Kelimeler, Zıt Anlamlı SözcüklerYazılışları ve okunuşları farklı anlamları birbirinin tam karşıtı olan sözcükleridir.

Zıt anlamlı kelimelere örnekler :

acemi = usta
aktif = pasif
azami = asgari
artı = eksi
açık = kapalı
alçak = yüksek
alt = üst
ağır = hafif
acı = tatlı
arka = ön
azalmak = çoğalmak
yaramaz = uslu
alçak gönüllü = kibirli
alıcı = satıcı
anormal = normal
ak = kara
ast = üst
atılgan = çekingen
aşağı = yukarı
aynı = farklı
aydınlık = karanlık
bekâr = evli
bolluk = kıtlık
borç = alacak
bulanık = duru
başlamak = bitirmek
büyük = küçük
batı = doğu
barış = savaş
bağımsızlık = tutsaklık
çekmek = itmek
galip = mağlup
genç = yaşlı
güzel = çirkin
gerçek = sahte
hatırlamak = unutmak
hırçın = uysal
hızlı = yavaş
ıssız = kalabalık
iniş = çıkış
ilk = son
indirim = zam
iyi = kötü
iç = dış
ince = kalın
katı = sıvı
kaybetmek = bulmak
keder = neşe
kalabalık = tenha
kuru = yaş
kış = yaz
kıt = bol
kirli = temiz
medeni = ilkel
ödül = ceza
nazik = kaba
negatif = pozitif
minimum = maksimum
neşeli = üzgün
övmek = yermek
pahalı = ucuz
ret = kabul

Anahtar Kelimeler : zıt anlamlı kelimeler, zıt anlamlı sözcükler, zıt anlamlı kelime, zıt anlamlı kelimelere örnekler, zıt anlamlı kelimeler listesi, zıt anlamlı kelimeler hangileri, zıt anlamlı sözcükler listesi, zıt anlamlı sözcük örnekleri, zıt anlamlı sözcükler hangileri, zıt anlamlı sözcük nedir, zıt anlamlı kelime nedir, zıt anlamlı sözcükler tanımı, zıt anlamlı kelimeler tanımı

1 yorum: